Han perdut poder adquisitiu els funcionaris?


L’anunci de la retallada del sou dels funcionaris i treballadors públics de la setmana passada no ha deixat indiferent ningú. Aquesta mesura, necessària per intentar reduir de manera ràpida un dèficit públic que anava camí de tornar-se recorrent, comportarà que segons la categoria professional del treballador la seva nòmina es vegi reduïda entre un 3 i un 15%.

La reacció dels afectats, com era previsible, ha estat una barreja d’incredulitat i indignació.  Ningú imaginava que un treballador públic veiés reduït de cop  la seva capacitat adquisitiva. De fet, entre aquests treballadors circula la idea de què han perdut capacitat adquisitiva en els darrers anys.

Efectivament si mirem les dades els treballadors públics han perdut poder adquisitiu respecte de la inflació. Així, un article recentment publicat a Expansión mostrava com l’evolució dels salaris nominals ha estat inferior a la inflació, pel que en 25 anys s’ha perdut una bona part de la capacitat adquisitiva.

Però aquesta pèrdua de capacitat adquisitiva no queda tan clara si  tenim en compte dos fets:

 1. Les taxes de variació anteriors es refereixen al salari base, però no als complements (generalment vinculats a l’antiguitat). A la pràctica, si es tenen en compte aquestes partides  pot passar perfectament que la variació dels salaris reals canviï de signe i passi a ser positiva en comptes de negativa.
 2. Cal també tenir en compte l’evolució dels salaris al sector privat. Malauradament no existeixen sèries de dades que permetin fer la comparació entre treballadors dels dos sectors amb competències similars, però sí tenim dades a nivell agregat. El Banc d’Espanya va realitzar una anàlisi de l’evolució de salaris al sector públic i privat a diversos països desenvolupats durant la darrera dècada, i s’aprecia clarament que el cas espanyol és únic  en el fet de què l’evolució dels salaris públics ha estat molt més favorable que la dels salaris del sector privat, en relació al conjunt de països. Així, mentre els primers s’han incrementat en el seu conjunt un 15% en termes acumulats reals (descomptada la inflació), els salaris al sector privat han caigut un 10% de mitjana en termes acumulats reals.

Per tant, la tan esmentada afirmació de què els funcionaris han perdut poder adquisitiu és com a mínim discutible.

El anuncio del recorte del sueldo de los funcionarios y trabajadores públicos no ha dejado indiferente a nadie. Esta medida, necesaria para intentar reducir de manera rápida un déficit público que iba camino de volverse endémico, comportará que según la categoría profesional del trabajador su nómina se vea reducida entre un 3 y un 15%.

La reacción de los afectados ha sido como era previsible una mezcla de incredulidad e indignación. Nadie imaginaba que un trabajador público viera reducido de golpe su capacidad adquisitiva. De hecho, entre estos trabajadores circula la idea de que han perdido capacidad adquisitiva en los últimos años.

Efectivamente si miramos los datos los empleados públicos han perdido poder adquisitivo respecto de la inflación. Así, un artículo recientemente publicado en Expansión mostraba cómo la evolución de los salarios nominales ha sido inferior a la inflación, por lo que en 25 años se ha perdido una buena parte de la capacidad adquisitiva.


Pero esta pérdida de capacidad adquisitiva no queda tan clara si tenemos en cuenta dos hechos:

 1. Las tasas de variación anteriores se refieren al salario base, pero no a los complementos (generalmente vinculados a la antigüedad). En la práctica, si se tienen en cuenta estas partidas puede pasar perfectamente que la variación de los salarios reales cambie de signo y pase a ser positiva en vez de negativa.
 2. Hay también que tener en cuenta la evolución de los salarios en el sector privado.Desgraciadamente no existen series de datos que permitan hacer la comparación entre trabajadores de los dos sectores con competencias similares, pero sí tenemos datos a nivel agregado. El Banco de España realizó un análisis de la evolución de salarios en el sector público y privado en varios países desarrollados durante la última década, y se aprecia claramente que el caso español es único en el hecho de que la evolución de los salariospúblicos ha sido mucho más favorable que la de los salarios del sector privado, en relación al conjunto de países. Así, mientras los primeros se han incrementado en su conjunto un 15% en términos acumulados reales (descontada la inflación), los salarios en el sector privado han caído un 10% de media en términos acumulados reales.

Por lo tanto, la tan citada afirmación de que los funcionarios han perdido poder adquisitivo es como mínimo discutible.

Anuncis

Un pensament sobre “Han perdut poder adquisitiu els funcionaris?

 1. Primer de tot felicitats per un blog d´economia propera i directa com el vostra . Pel que fa al sou dles funcionaris i la seva pèrdua de poder adquisitiu els dos arguments que s´utilitzen per dir que no només no han pedut poder adquisitiu si no que fins i tot l´han augmentat voldria fer uns matissos a ambdues argumentacions :
  1- pel que fa a l´augment de sou per antiguitat , és evident que qui parla no sap massa bé que diu ja que un funcionari de nivell C ( seria una persona amb estudis mitjans i ja relativament important dintre de l´administració ) cobra uns 15-18 euros bruts al mes en concepte d´antiguitat , per cada tres anys treballats , per tant , i si es vol lleguir amb un mínim de rigor : 18 euros al mes per cda trieni. Vaja una fortuna.
  2- Pel que fa a la comparació entre sous privats i públics , on sembla ser surt molt mal parat en sector privat ; crec que s´ha passat per alt el fet de l´inmigració . En els últims anys moltes feines han estat ocupades per gent que ve d´altres països a uns preus fora dles convenis i d tot pacte , degut en part a una forta demanda de ma d´obra i una baixa oferta d´aquesta en llocs de baixa remuneració. Aquest argument alguna ment simplista el podrà titllà de xenòfob i res més lluny del meu propòsit , ja que l´unic que vinc a dir és que els osus han baixat en aquells llocs de treball que han vist augmentar la competència per una masa laboral desproveïda de drets i demecanismes de negociació.

  I per últim voldria afeguir un argument que si que eplicaria al meu entendre la pujada de la massa total dels sous dels funcionaris : ¿ algú s´ha preguntat mai quan cobren els fiscals , jutges ,tribunal constitucional , alts càrregs d´ajuntaments , l´exercit ,federacions ,………..? i quins mecanismes utilitzen per pujar-se els sous i qui controla i autoritza aquest mecanismes.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s