Una altra visió de la contracció del PIB


Dies enrere es va fer publica  la dada avançada del creixement del PIB corresponent al quart trimestre del 2009. Tal i com era previsible, la dada fou negativa, si be en menor mesura que el trimestre precedent. No van trigar a aparéixer veus que indicaven que el pitjor havia passat.

Una predicció agosarada? Probablement no. De fet, es pot inferir de la pròpia sèrie del PIB. Generalment prestem atenció a la taxa de variació interanual. Això és, comparem el PIB d’un trimestre en relació al del trimestre corresponent de l’any anterior.  Aquest procediment té un clar avantatge: elimina els problemes d’estacionalitat que sorgirien si comparéssim les dades d’un trimestre amb l’immediatament anterior.

No obstant això, aquest càlcul planteja un seriós problema quan les sèries presenten un canvi brusc, ja que solen suavitzar-lo. En aquest cas cal rècorrer als creixements intertrimestrals, sempre i quan la sèrie estigui desestacionalitzada. Afortunadament l’Ine proporciona una sèrie desestacionalitzada i lliure d’efectes de calendari.

Si grafiquem els increments intertrimestrals i els anualitzem (multiplicant-los per 4),  podem observar com la sèrie va assolir el mínim el primer trimestre del 2009 i com s’ha anat produint una recuperació al llarg de l’any fins a la pràctica estabilització d’aquest trimestre. Si atenem a la variació interanual, en canvi, es veu com l’evolució es menys marcada i com el mínim s’assoleix amb posterioritat. Per tant, probablement tinguem durant el 2010 taxes negatives de creixement del PIB en termes interanuals, però positives si la unitat d’anàlisi fos el creixement trimestral anualitzat.

Un altre tema és si les taxes de creixement del 2010, tot i que positives, poden ser prou significatives com per poder afirmar que s’ha acabat l’estancament econòmic.

Días atrás se hizo público el dato adelantado del crecimiento del PIB correspondiente al cuarto trimestre de 2009. Tal y como era previsible, el dato fue negativo, si bien más favorable que el del trimestre precedente. Con el dato en la mano  no tardaron en aparecer voces que indicaban que lo peor de la crisis había pasado.

¿Una predicción excesivamente atrevida? Probablemente no. De hecho, se puede inferir de la propia serie del PIB. Generalmente prestamos atención a la tasa de variación interanual. Esto es, comparamos el PIB de un trimestre en relación con el del trimestre correspondiente del año anterior. Este procedimiento tiene una clara ventaja: elimina los problemas de estacionalidad que surgirían si comparamos los datos de un trimestre con el inmediatamente anterior.

Sin embargo, este cálculo plantea un serio problema cuando las series presentan un cambio brusco, ya que suelen suavizarlo. En este caso hay que recurrir a los crecimientos intertrimestrales, siempre y cuando la serie esté desestacionalizada. Afortunadamente el Ine proporciona una serie desestacionalizada y libre de efectos de calendario.

Graficando los incrementos intertrimestrales convenientemente anualizados (resultado de multiplicar los primeros por 4), podemos observar cómo la serie alcanzó el mínimo en el primer trimestre del 2009 y cómo se ha ido produciendo una recuperación a lo largo del año hasta la práctica estabilización de este trimestre. Si atendemos a la variación interanual, en cambio, se ve como la evolución es menos marcada y como mínimo se logra con posterioridad. Por lo tanto, probablemente tengamos durante el 2010 tasas negativas de crecimiento del PIB en términos interanuales, pero positivas si la unidad de análisis fuera el crecimiento trimestral anualizado.

Un tema distinto es si las tasas de crecimiento del 2010, aún siendo positivas, puedan ser lo suficientemente significativas como para poder afirmar que puede darse por terminada la crisis.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s