IUAB 2009: Menys turistes, però més gastadors


calella-07 Avui s’ha presentat l’edició del 2009 de l’Index UAB d’Activitat Turística, un estudi de prospectiva de la demanda turística que cada any realitza l’Escola de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB. L’estudi se centra en oferir previsions per al conjunt de l’any pel que fa a nombre de turistes, estades mitjanes i despesa tant per Catalunya com per Espanya. Així mateix, cada any incorpora dos estudis específics sobre temes turístics, aquest any dedicats a la innovació al sector turístic i al turisme rural.

Tal i com era previsible, la demanda turística provinent de l’estranger tindrà una contracció significativa, que pel conjunt de l’any serà del -5,7% pel cas de Catalunya. Aquesta caiguda s’explica especialment per la forta caiguda en el nombre de turistes (-9,6%), mentre que tant la despesa diària com l’estada mitjana mostren un comportament lleugerament positiu. Segons els autors de l’informe, el fet de comptar amb menys turistes i que gasten més es deu a què la contracció de turistes s’ha centrat sobretot en aquells segments més sensibles al preu i que, per regla general, mostraven un patró de despesa més ajustat. Pel cas del conjunt d’Espanya, el retrocés és sensiblement inferior, però també significatiu. L’informe desagrega per orígens dels turistes i preveu fortes devallades pel que fa al mercat italià i francès, dos mercats claus per al turisme català. En canvi, la caiguda del turisme britànic que es preveu és més reduïda, ja que l’ajustament es va començar a produir durant el 2008.

Cal tenir en compte però que de consumar-se aquestes taxes de caiguda (i les dades del primer quadrimestre confirmen que la tendència anirà per aquí) l’activitat turística retornaria a nivells del 2005. Caldria pensar doncs, que els anys 2006 i 2007 van ser anys excepcionals. Un altre aspecte que l’estudi no recull (millor dit, no pot recollir-lo per manca de dades consistents) és l’impacte que la crisi tindrà sobre el turisme interior o el turisme provinent de la resta d’Espanya (pel cas de Catalunya). Molt probablement aquest contribuirà a moderar la caiguda del turisme provinent de l’estranger, ja que probablement molts turistes catalans o espanyols optin per fer turisme interior en comptes de marxar a l’estranger.

Enllaç al document complet de l’Índex UAB 2009calella-07
Hoy se ha presentado la edición de 2009 del Índice UAB de Actividad Turística , un estudio de prospectiva de la demanda turística que cada año realiza la Escuela de Turismo y Dirección Hotelera de la UAB. El estudio se centra en ofrecer previsiones para el conjunto del año en cuanto a número de turistas, estancias medias y gasto tanto para Cataluña como para España. Asimismo, cada año incorpora dos estudios específicos sobre temas turísticos, este año dedicados a la innovación al sector turístico y al turismo rural.

Tal y como era previsible, la demanda turística procedente del extranjero tendrá una contracción significativa, que por el conjunto del año será del -5,7% para el caso de Cataluña. Esta caída se explica especialmente por la fuerte caída en el número de turistas (-9,6%), mientras que tanto el gasto diaria como la estancia media muestran un comportamiento ligeramente positivo. Según los autores del informe, el hecho de contar con menos turistas y que gastan más se debe a que la contracción de turistas se ha centrado sobre todo en aquellos segmentos más sensibles al precio y que, por regla general, mostraban un patrón de gasto más ajustado. Para el caso del conjunto de España, el retroceso es sensiblemente inferior, pero también significativo. El informe desagrega por orígenes de los turistas y prevé fuertes descenso con respecto al mercado italiano y francés, dos mercados claves para el turismo catalán. En cambio, la caída del turismo británico que se prevé es más reducida, ya que el ajuste se empezó a producir durante el 2008.

Hay que tener en cuenta pero que de consumarse estas tasas de caída (y los datos del primer cuatrimestre confirman que la tendencia irá por aquí) la actividad turística devolvería a niveles de 2005. Habría que pensar pues, que los años 2006 y 2007 fueron años excepcionales. Otro aspecto que el estudio no recoge (mejor dicho, no puede recogerlo por falta de datos consistentes) es el impacto que la crisis tendrá sobre el turismo interior o el turismo proveniente del resto de España (por el caso de Cataluña). Muy probablemente este contribuirá a moderar la caída del turismo procedente del extranjero, ya que probablemente muchos turistas catalanes o españoles opten por hacer turismo interior en vez de ir al extranjero.

Enlace al documento completo del Índice UAB 2009

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s