Un quadre (macroeconòmic) que dóna por


cuadromacro

Avui el Servei d’Estudis del BBVA ha fet pública ¡’actualització de les previsions que regularment fa per a l’economia espanyola. Com tothom es pot imaginar, les perspectives són desoladores, ja que apunten una important contracció econòmica, i sobretot una escalada de la taxa d’atur, que arribarà a fregar el 19% a finals d’any.

Desagregant les dades per components i per trimestres podem veure la magnitud de la tragèdia. Així, és possible que entre el segon i el tercer trimestre d’aquest any, la taxa de creixement del PIB sigui del -3,3%, el que representarà gairebé set punts menys que la taxa equivalent del 2007. Bona part de la caiguda, però no tota, és atribuïble al desplomament de la inversió, en especial la d’habitatges.  Però el ritme de contracció del consum és també prou important, i arriba al -3,6% el segon trimestre d’enguany. Aquests dos factors fan que la demanda nacional arribi a caure fins al 6,1% el segon trimestre i el 5,8% el tercer.

EL sector exterior està recuperant-se a marxes forçades, i presenta contribucions molt positives.  Tot i que les exportacions cauen amb força, ho fan encara més les importacions, amb taxes de contracció que arriben al 20% interanual.  Un any enrere, la majoria de serveis d’estudis creien que l’apartat d’exportacions seria precisament el que lliuraria a Espanya de la recessió. El que no queda clar és si la forta caiguda de les importacions es deu bé a la paralització dels fluxes de diners, o bé si es deu senzillament a l’efecte renda negatiu que ha generat la punxada de la bombolla immobiliària. En qualsevol cas aquesta és una bona notícia, ja que el dèficit per compte corrent havia arribat a límits insostenibles.

El que sí podem veure són els efectes de l’evolució del PIB traient-li el sector de la construcció (si anem per la banda de l’oferta), o bé traient-li la inversió en habitatge residencial (si anem per la via de la demanda). En tots dos casos, el signe de la contracció arriba en el pitjor dels casos al 1,8%, la meitat de la contracció del PIB en el seu conjunt.cuadromacro

El Servicio de Estudios del BBVA ha hecho pública hoy la actualización de las previsiones que regularmente realiza para la economía española. Como puede imaginarse, las perspectivas son desoladoras, ya que apuntan a una importante contracción económica, y a un fuerte incremento de la tasa de paro, que llegará a rozar el 19% a finales de año.

Desagregando los datos por componentes y por trimestres podemos ver la magnitud de la tragedia. Así, es altamente probable dee que entre el segundo y el tercer trimestre de este año la tasa de crecimiento del PIB se sitúe del -3,3% interanual, lo que representará casi siete puntos menos que la tasa equivalente del 2007. Buena parte de la caída, pero no toda, es atribuible al desplomament de la inversión, en especial la de viviendas. Pero el ritmo de contracción del consumo es también importante, y llega al -3,6% en el segundo trimestre de este año. Estos dos factores hacen que la demanda nacional llegue a caer hasta el 6,1% el segundo trimestre y el 5,8% el tercero.

EL sector exterior está recuperándose a marchas forzadas, y presenta contribuciones muy positivas. Aunque las exportaciones caen con fuerza, lo hacen aún más las importaciones, con tasas de contracción que llegan al 20% interanual. Un año atrás, la mayoría de servicios de estudios creían que el apartado de exportaciones sería precisamente lo que entregaría a España de la recesión. Lo que no queda claro es si la fuerte caída de las importaciones se debe bien a la paralización de los flujos de dinero, o bien si se debe sencillamente al efecto renta negativo que ha generado el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. En cualquier caso, ésta es una buena noticia, ya que el déficit de la balanza por cuenta corriente había llegado a niveles difícilmente sostenibles.

Lo que sí podemos ver son los efectos de la evolución del PIB quitándole el sector de la construcción (si vamos por el lado de la oferta), o bien quitándole la inversión en vivienda residencial (si vamos por la vía de la demanda). En ambos casos, el signo de la contracción llega en el peor de los casos al 1,8%, la mitad de la contracción del PIB en su conjunto.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s